RODO

RODO

OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Spółka z o.o. realizujemy politykę bezpieczeństwa informacji i w sposób szczególny dbamy o ochronę Państwa danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo do:

– żądać od Administratora dostępu do własnych danych osobowych i ich sprostowania, lub usunięcia oraz możliwości wykonywania sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;

– wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Stosujemy najwyższe standardy zabezpieczeń technicznych oraz organizacyjnych wynikających z   ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Komentarze są wyłączone.