Zamówienia Publiczne

PRZETARG NA:

„SUKCESYWNA DOSTAWA OPAŁU TRANSPORTEM KOŁOWYM DLA PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH „KOMUNALNI” SP. Z O. O. W DOBIEGNIEWIE”NA SEZON GRZEWCZY 2020/2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja z jawnego otwarcia ofert 22.07.2020r.

SIWZ NA OPAŁ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-1

formularz oferty – załącznik nr 1

zał nr 2 o¶wiadczenie

zał nr 3 o¶wiadczenie o grupie kapitałowej

zał nr 4 wykaz dostaw

zał nr 5 o¶wiadczenie o braku wydania

zał nr 6 o¶wiadczenie o braku orzeczenia

zał nr 7 wzór umowy

zał nr 8 zobowi±zanie podmiotu

Klauzula-informacyjna-RODO

PRZETARG NA:
„SUKCESYWNA DOSTAWA OPAŁU TRANSPORTEM KOŁOWYM DLA PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH „KOMUNALNI” SP. Z O. O. W DOBIEGNIEWIE”NA SEZON GRZEWCZY 2018/2019
Odpowiedź na pytanie
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ OPAŁ 2018-2019
formularz oferty – załącznik nr 1 
zał nr 2 oświadczenie 
zał nr 3 oświadczenie o grupie kapitałowej 
zał nr 4 wykaz dostaw 
zał nr 5 oświadczenie o braku wydania 
zał nr 6 oświadczenie o braku orzeczenia 
zał nr 7 wzór umowy 
zał nr 8 zobowiązanie podmiotu 
Klauzula informacyjna RODO
Przetarg na „Sukcesywn dostawę opału transportem kołowym dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o. o. w Dobiegniewie.” Na sezon grzewczy 2017/2018
NOWE!  Plan zamówień publicznych na 2018rok.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na tablice
Informacja z otwarcia ofert. str 1
Informacja z otwarcia ofert str. 2
Ogłoszenie o zamówieniu 24.07.2017r.
SIWZ-24 lipiec 2017
formularz oferty-1
zalacznik_2_-_oswiadczenie_z-art-25a-ust-1-uPzp–1
zalacznik nr 3 wykaz dostaw-1
zalacznik_4_-_grupa_kapitalowa-1
wzór umowy-1

Komentarze są wyłączone.